Proces realizacji zamówienia

Oferujemy Ci kompleksową usługę dla Twojej posiadłości.

Z Twoim nadzorem przeprowadzimy pełną instalację przydomowej oczyszczalni ścieków – od A do Z. Zajmiemy się przygotowaniem potrzebnych dokumentów oraz zgłoszeniem przedsięwzięcia do starostwa powiatowego lub urzędu miasta. Przeprowadzimy również oględziny domu oraz przygotujemy projekt, w którym uwzględnimy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Do nas należeć będzie również obowiązek wykonania robót ziemnych, które stworzą podwaliny pod implementację aparatury właściwej.

 

Gdy roboty ziemne są zakończone następuje montaż sieci odprowadzającej nieczystości. Ten proces wymaga najwięcej czasu z wszystkich zadań postawionych przed nami, i tutaj właśnie znajduje się lwia część pracy. U inwestora pojawiamy się z własnym sprzętem, maszynami oraz materiałami wymaganymi do budowy nowo nabytego urządzenia. Sama instalacja jest integralną częścią naszego procesu i trwa jedynie jeden dzień.

 

Po zakończonej pomyślnie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków instruujemy inwestora na temat eksploatacji nowego urządzenia

 

Warto też pamiętać iż w Tychach, na Śląsku i na terenie całej Polski południowej jesteśmy najlepszym wyborem, jeśli chodzi o pełny montaż opisywanych urządzeń, oraz profesjonalnie przeprowadzanie go od początku, do samego końca.

Zobacz, jak to konkretnie wygląda:

  1. Oględziny dokonane przez doświadczonego fachowca przed realizacją.
  2. Wykonany zostaje projekt budowlany oczyszczalni ścieków.
  3. Załatwienie formalności i uzyskanie zgody w odpowiednim oddziale Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.
  4. Następuje instalacja oczyszczalni i przeszkolenie inwestora na temat działania i eksploatacji nowo nabytego produktu.
    Skontaktuj się z nami i sprawdź, kiedy będziemy mogli rozpocząć realizację Twojego zamówienia. Zadzwoń lub wypełnij formularz.