Doświadczeni specjaliści dzielą się wiedzą

Wbrew obiegowej opinii szamba nie są rozwiązaniem tanim, mówi na łamach Dziennika Zachodniego Zbigniew Mazurek, właściciel firmy Aqua Clear.

W artykule opublikowanym 30 kwietnia 2013 roku szeroko omówiony jest temat biologicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków. Szeroko cytowany jest w tekście właściciel firmy Aqua Clear Zbigniew Mazurek.

Mazurek podkreśla, że eliminacja nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, czyli szamba, wymagana jest prawem. Rzecz ma być zakończona do 2015 roku. W praktyce oznacza to, że każdy właściciel domu, który wykorzystuje szambo, będzie musiał płacić około 300 zł miesięcznie za jego wywóz. Zdaniem Zbigniewa Mazurka znacznie korzystniejsze są biologiczne oczyszczalnie ścieków. Koszty ich eksploatacji to 300 zł, tyle że rocznie.

W artykule omawiane są także opcje, które ma do wyboru inwestor rozważający budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Zbigniew Mazurek zwraca uwagę na to, że powierzchnia chłonna takiej oczyszczalni musi być dostosowana do liczby mieszkańców. Przyjmuje się, że jest to 2 m2 na osobę.

W końcowej części tekstu Zbigniew Mazurek zwraca uwagę na korzystne sposoby finansowania inwestycji w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przypomina, że klienci firmy Aqua Clear mogą korzystać z preferencyjnych kredytów udzielanych przez tyski oddział Banku Ochrony Środowiska.

Pobierz cały tekst i dowiedz się więcej o przydomowych oczyszczalniach ścieków.

0
Feed

Zostaw komentarz